18/04/2024
Přednášky a besedy

17. století nejen na Moravě – rekatolizace, čarodějnické procesy

O událostech raného novověku přednáší Petr Melmuk.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:30 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...