07/07 - 24/09/2023
Muzea, výstavy, galerie

All the Whole

Výstavní projekt All the Whole propojuje tvorbu českých vizuálních umělkyň mladé generace Karímy Al-Mukhtarové a Radky Bodzewicz. Přestože se obě věnují širokému spektru technik a médií, výstavní spojení nelimituje jejich ideové koncepce či odlišné vizuální projevy. Navzájem se přirozeně podporují a vytvářejí harmonický a funkční celek, který otevírá nové možnosti čtení jednotlivých děl. Na jedné straně vnímáme příklon k filozofii, spiritualitě nebo vlastní mytologii a na druhé straně sledujeme zájem o jedince, zasazeného do společnosti, hledání identity či zpřítomnění těla. Fluidní prolínání fyzického a duchovního světa vytváří celistvý obraz o existenci, k níž patří touhy, slasti, útrapy a vše mezi tím.

10 Kč

18:00 hod.

www.pekelnesane.cz