19/08 - 20/08/2022
Jarmarky, trhy a gastro

Dožínky Zlínského kraje 2022

PROGRAM:

Pátek 19. 8. 2022

Velké náměstí

18:00 - 19:00     Cimbálová muzika LINTAVA – vystoupení cimbálové muziky                                 

19:30 - 20:30     TEMPUS – koncert kapely hrající středověký rock

Sobota 20. 8. 2022

Velké náměstí

10:00 -19:00     Dožínkový jarmark

10:00 - 17:30    Výstava zemědělské techniky

10:00                  Dožínkový průvod – nově půjde ulicí Vodní, Dobrovského, Prusinovského na Velké náměstí                                 

11:00                  Slavnostní zahájení – předání dožínkového věnce hospodáři                                 

11:45                  Moravan – vystoupení pěveckého sboru z Kroměříže 

Chrám sv. Mořice   

13:00 - 14:00       Děkovná mše svatá za úrodu – chrám sv. Mořice   

Velké náměstí

14:30                  Dětský pořad plný folkloru

16:00                  Komponovaný pořad dospělých souborů, muzik a sólistů 

17:45                  Jak šlo tele do světa – loutková pohádka divadla eMILLIon                                   

18:30                  Vlčnovjané – koncert dechové hudby z Vlčnova 

20:30                  Moravians - koncert folkrockové kapely

19. – 20. 8.         Ukázka práce řezbářů ze Slovácka na téma „MÚZY“ (řezbáři budou po dva dny před zraky návštěvníků tvořit sochy na dané téma)                               

Muzeum Kroměřížska

20. 8.                 Zlevněné vstupné (bude ¼ běžné ceny)

                           Výstava o historii dožínkových slavností

14:00                 Komentovaná prohlídka výstavního projektu  „ZACHRAŇ JÍDLO“

V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.

Zdarma

18:00 hod.