07/05 - 20/06/2022
Muzea, výstavy, galerie

Festival rodiny v klubíčku

Akce festivalu rodiny v Klubíčku:

Galerie Plot

7.5. - 20.6.2022 Jedineční umělci v Klubíčku – výstava dětských prací na plotě lemujícím zahradu Klubíčka/ Albertova ul.

Osvětové přednášky/ Posilování vztahů v rodině

10.5. 2022/ od 9:30 do 11:30/ Beseda: Jak překonat obtížná období

v rodině/ PaedDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová (psycholog)

24.5. 2022/ od 9:30 do 11:30/ Beseda: Být dobrým rodičem

„tak akorát”; Bc. et Bc. Milena Toman (psycholog)

Volná výměna věcí (SWAP)

21.5. 2022/ od 10:00 do 14:00/ Volná výměna věcí - bezplatná možnost donést nepotřebné věci a odnést si cokoli potřebného

Klubíčko Kroměříž
Albertova 4062
76701

Zdarma

10:00 hod.

www.klubickokm.cz