02/06/2022
Přednášky a besedy

Francie

Pořádá Europe Direct Kroměříž ve spolupráci s ED Hradec Králové, Knihovnou Kroměřížska a Knihovnou města Hradce Králové.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

18:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/EdKromeriz