15/09 - 19/11/2023
Muzea, výstavy, galerie

Hesham Malik. Nejisté vibrace

Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou. 

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia. Já jsem je jedinečný počin autora, jenž vznikl v období prvních lockdownů v roce 2020 za účelem podpory učitelů a studentů během online výuky. Žáci mohli díky němu zažít sílu vlastního slova, stali se součástí příběhu přesahujícího hranice jejich země. V Kroměříži budou prezentovány obrazy významných osobností, jež si místní učitelé vybrali pro svoje žáky, a popisky všech zdejších studentů, kteří se na projektu podíleli.

Vernisáž: 14. 9. 2023, 16.30 hodin

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

80 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč Rodinné vstupné: 190 Kč

09:00 hod.

www.muzeum-km.cz