12/03/2024
Přednášky a besedy

Jak se měří babylónská věž a hledají visuté zahrady?

Jak smířit antické autory s archeologickými fakty? Co lze vyčíst z nedávno zveřejněné stély a nově porovnaných pramenů o nejslavnějších stavbách starověké mezopotámské metropole.

Přednáška PhDr. Pavla Škrance z cyklu Rozhledy po pravěké a starověké architektuře I

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

50 Kč

16:30 hod.

www.muzeum-km.cz