12/12/2023
Přednášky a besedy

Jak se stavělo v Uruku před 5500 lety

Zvláštní kombinované technologické postupy při budování monumentálních staveb na počátku mezopotámské městské civilizace v polovině 4. tisíciletí př. Kr. a potíže s určením jejich účelu.

Přednáška PhDr. Pavla Škrance z cyklu Rozhledy po pravěké a starověké architektuře I

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

50 Kč

16:30 hod.

www.muzeum-km.cz