29/11 - 16/12/2023
Muzea, výstavy, galerie

JIŘÍ NETÍK „BLÍZKÁ SETKÁNÍ

Přijďte se podívat na výstavu předního českého řezbáře a sochaře Jiřího Netíka s názvem „Blízká setkání“- Martina, Jakub, Mikuláš! Výstava proběhne v balkonových sálech Arcibiskupského zámku. Nenechte si utéct vernisáž, která se koná 29. 11. 2023 v 17. 00h. Jiří Netík je považován za jednoho z nejvýznamnějších současných českých řezbářů, který se ve své tvorbě věnuje betlémům. Patří k mimořádným uměleckým osobnostem přelomu 20. a 21. století.

Ve své tvorbě umí neopakovatelně navodit úctu a obdiv k řezbářskému řemeslu a jeho prostřednictvím ke dřevu jako takovému. K jeho monumentalitě a trpělivosti snášet doteky lidské ruky, k jeho klidu

a vědomí nadhledu nad námi, pozemšťany. Vidí v něm to, co ve dřevu ctili

i naši předkové ­ prostí dřevaři i mistři vysokého umění – jeho nezpochybnitelnou spojitost mezi Zemí a nebem. Tudy zjevně vede mistrova cesta k impulzům tvorby – na jedné straně pevné materiálové zakotvení, na straně druhé schopnost vynést robustní hmotu do křehké duchovní dimenze. Tematickou oporou Netíkova díla jsou věčná témata bible, lidských osudů a vlastností, symboly. Mezi lidovými tvůrci       je řazen k betlémářům, mezi umělci k mystikům. Obojí je pravdou, obojí však svou tvorbou vynáší vysoko nad všednost.

 Narodil se v Brně v roce 1953, prošel profesí hudebníka, posléze restaurátora a řezbáře.

 Ve svém uměleckém výrazu čerpá z tradic mistrů středověku, renesance

i baroka, ve výsledku je však ryze moderní a svůj, se zachováním všech vlastností poctivého řemeslníka i umělce.

V posledním čtvrtstoletí se plně věnuje výstavním aktivitám. Od roku 1982 vystavoval své dílo v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Itálii, ve Švýcarsku, Finsku i jinde. Ve své drobnější, snad i oddychové tvorbě, nezapomíná na svou původní profesi hudebníka vyřezáváním mistrovských hlavic pro dílny houslařů, stejně jako hmotnost a robustnost dřeva čas od času zamění za průsvitnou a křehkou krásu skla. Celistvost osobnosti mistra Netíka je i v jeho osobním vymezení. Své výstavy doplňuje skvělou, obsahově souznějící sochařskou tvorbou své ženy Martiny. 

 

/ PhDr. Jiřina Langhammerová ­ komisařka výstavy v Národním Muzeu v Praze 2006/

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

Zdarma

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz