13/06/2024
Přednášky a besedy

Keltové a jejich mince

Pořádá pobočka ČNS v Kroměříži ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:30 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...