07/12/2023
Přednášky a besedy

Klub Ma(n)goři

Setkání je určeno pro děti a mládež.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...