22/08/2022
Přednášky a besedy

Komentovaná prohlídka výstavy 3R se Štěpánem Růžičkou

Výstava nadaných bratrů Růžičkových, která propojuje tři umělecké světy: malbu, sochařství a hudbu. 

Štěpán je designér, hudebník a hlavně sochař. Nicméně namísto chladného kamene si za svůj definující materiál zvolil kůži. Materiál, který vyžaduje snoubení úcty k těmto hmatatelným kouskům živé paměti i poctivého řemesla. Ve Štěpánově tvorbě z částí kůže rozstříhaných a sešitých dle jeho mysli vzniká nová realita.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

100 Kč

16:30 hod.