11/07/2023
Hudba a tanec

Koncert smíření Marie Terezie a Bedřicha II. Velikého

Musica Minore

Petr Pomkla - flétna 

Lucie Fišerová - cembalo

 

Koncert smíření nás zavede do 18. století, do znesvářené Evropy, do období válek mezi Habsburskou monarchií a Pruským královstvím.

 

I přes neklid této doby vzniklo mnoho obdivuhodných skladeb.Hudbu Habsburského dvora reprezentuje repertoár Arcibiskubského zámeckého hudebního archivu v Kroměříži. Skladby Pruského dvora zkomponovali hudebníci hrající ve slavném orchestru Bedřicha II. Velikého. Rádi bychom, aby tato libozvučná hudba byla podnětem k souznění mezi lidmi, k lepšímu porozumění mezi národy …

 

Z archivu v Kroměříži zazní

 

Josef Antonín Štěpán

 

Koncert pro cembalo a smyčce G dur

 

Johann Christian Bach

 

Flétnový kvintet Es dur

Akce se koná pod záštitou ministra kultury, Arcidiecéze olomoucké a hejtmana Zlínského kraje.

250 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 190 Kč

19:00 hod.

www.dk-kromeriz.cz