04/04/2023
Přednášky a besedy

Mongolsko

Dozvíte se o geografii a historii Mongolska (zejména doba velké říše Čingischána), tradicích a hospodářství (zemědělství, pastevectví, chov koní), nerostném bohatství a i činností Nadace Člověk v tísni a výukou studentů středních škol a univerzit. Pořádá Europe Direct Kroměříž.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

17:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...