03/06/2022
Zábava

Muzejní noc

Koncert tanečního orchestru Saxiband, komentované prohlídky expozic, přednáška, tvořivé dílny pro děti a mnoho dalšího.

Program:

• koncert tanečního orchestru Saxiband (od 15 hodin)

• komentovaná prohlídka expozice Historie ukrytá pod dlažbou města (16 hodin)

• tvořivé dílny v Památníku Maxe Švabinského (16–18 hodin)

• přednáška Markéty Mercové a Evžena Petříka Kroměřížská stopa v osudech padákových výsadků Benjamin, Anthropoid a S1/R v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 (17 hodin)

• komentovaná prohlídka Památníku Maxe Švabinského (18 hodin)

• tajuplná prohlídka expozice Poklady staré půdy za svitu baterek (18–21 hodin)

• beseda s autorem obrazů Josefem Ruszelákem v expozici O cestě za inspirací (19 hodin)

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

Zdarma

15:00 hod.

www.muzeum-km.cz