03/11/2021
Přednášky a besedy

Nejen Afghánistán

Beseda s novinářkou Petrou Procházkovou.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

17:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...