10/06/2022
Zábava

Noc kostelů

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit kostely a modlitebny. 

Program AG:

Prohlídka spojovací chodby, obou kaplí na AG a kaple sv. Šebestiána na zámku.

Jednotlivé prohlídky ze spojovací chodby kostela sv. Mořice budou probíhat od 18:30 hodin v 15minutových intervalech do 21:30 hodin.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.

Zdarma

18:00 hod.

www.nockostelu.cz