22/09/2021
Přednášky a besedy

Noc literatury 2021

Čtení ukázek z knih světových autorů v půlhodinových intervalech v letní čítárně Knihovny Kroměřížska a ve školní knihovně Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

18:00 hod.

www.knihkm.cz