29/08/2021
8

O čarodějnici Xsíxsáře

Divadelní představení určené pro děti mateřských škol a 1. stupně ZŠ

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

Tel: 573502011

100 Kč

09:30 hod.

www.agenturaveronika.cz