19/03/2024
Přednášky a besedy

Pohled do světa Tomáše Vosolsobě

Švabinského kruh přátel výtvarného umění a Muzeum Kroměřížska zvou na přednášku historika umění Mgr. Martina Janáka Pohled do světa Tomáše Vosolsobě.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

Zdarma

16:00 hod.

www.muzeum-km.cz