02/02/2023
Přednášky a besedy

Pomáhej sobě i druhým

   Zdraví těla jako odraz pohody i lásky v duši. Jednoduché rady, jež urychlují uzdravení. Psychická stránka léčby. Možnosti alternativní léčby a její možná úskalí. Pohlazení slovem, prodej a autogramiáda knih i záložek do nich, krátká bezplatná osobní poradna před a po skončení přednášky.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:00 hod.

www.knihkm.cz