10/10/2023
Přednášky a besedy

Přednáška ke stému výročí úmrtí Antonína Cyrila Stojana

16.30 hodin, konferenční sál

V tomto roce si připomínáme sté výročí úmrtí moravského metropolity, desátého arcibiskupa olomouckého (1921–1923), ThDr. Antonína Cyrila Stojana. 

Tato významná osobnost nesmazatelně vstoupila do srdcí věřících, celý svůj život zasvětil Bohu a službě bližnímu.

K této příležitosti se uskuteční v konferenčním sále Muzea Kroměřížska přednáška doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D., která pro všechny zájemce poutavým způsobem přiblíží jeho život a dílo.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

50 Kč

16:30 hod.

www.muzeum-km.cz