17/10/2023
Jarmarky, trhy a gastro

Prodej glycerínových mýdel, svíček a drobné keramiky

Ergo Kroměříž s výrobky z chráněné dílny.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

12:00 hod.

www.knihkm.cz