18/11/2021
Přednášky a besedy

Ražební techniky výroby mincí a medailí

Pořádá Česká numismatická společnost, pobočka Kroměříž ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:30 hod.

www.cns-kromeriz.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...