17/10/2023
Přednášky a besedy

Ruská agrese proti Ukrajině a její kořeny

Kde jsou kořeny agrese, jak Ukrajinu změnil rok 2014? Pořádá Europe Direct Kroměřížve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky a se Zastoupením EK v ČR.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

17:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...