08/06/2023
Přednášky a besedy

Sestercius v průběhu císařského Říma

Přednášku o nejskrásnějších mincích římského císařství pořádá kroměřížská pobočka České numismatické společnosti ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:30 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...