12/12/2022
Přednášky a besedy

Setkání osob pečujících v domácím prostředí o seniory či osoby se zdravotním postižením

Setkání je určeno pro všechny pečující osoby se zkušeností s péčí o osobu blízkou.

Jedná se o prostor pro společné sdílení prožitků, naslouchání a vzájemnou podporu.

Svépomocnou skupinu bude moderovat pracovnice Sociálních služeb města Kroměříže

paní Bc. Radka Křupková.

Ve svépomocné skupině se potkáte s lidmi s podobnými zkušenostmi, jako máte Vy při péči

o svého blízkého. Navzájem můžete překonat obtížné životní situace. Na péči o blízkou

osobu nejste sami.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

16:00 hod.

www.kromeriz.eu