10/08/2022
Přednášky a besedy

Středy s odborníky

Od kroměřížského hradu k Arcibiskupskému zámku - Jan ŠTĚTINA, Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž.

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

60 Kč
Snížené vstupné 30-,

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz

fb.com/events/57928654040...