31/08/2022
Přednášky a besedy

Středy s odborníky

Restaurování knih a rukopisů z arcibiskupských sbírek, Tomáš GUĹAŠ, restaurátor knih a knižních vazeb, Muzeum umění Olomouc.

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

60 Kč
Snížené vstupné 30,-

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz

fb.com/events/57928654040...