28/07/2021
12

Středy s odborníky – Bartoloměj Paprocký z Hlohol

Komentovaná prohlídka výstavy o polském učenci a jeho působení v Kroměříži se zámeckým knihovníkem Bc. Cyrilem Měsícem z Muzea umění Olomouc