04/08/2021
Přednášky a besedy

Středy s odborníky – Panna Maria Křtinská

V rámci cyklu Středy s odborníky provede výstavou, která je umístěna v nejstarší části zámku - místnosti s gotickou klenbou - Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D. z Muzea umění Olomouc.

Kromě nově zrestaurovaného votivního obrazu sochy Panny Marie Křtinské je výstava doplněna o modlitební knihy, staré tisky, grafiky a devoční předměty

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

60 Kč
Snížené vstupné 30 Kč

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz

fb.com/events/29761200326...