25/08/2021
Přednášky a besedy

Středy s odborníky – Sněmovním sálem s restaurátorem

Komentovaná prohlídka začínajících restaurátorských prací se zástupcem restaurátorské dílny.

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

60 Kč
snížené vstupné 30 Kč

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz

fb.com/events/29761200326...