20/07/2022
Přednášky a besedy

Středy s odborníky

Restaurování dřevěného mobiliáře na Arcibiskupském zámku, Tomáš BÁRTA, Restaurátorské ateliéry Bárta, Hořice v Podkrkonoší.

Arcibiskupský zámek Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
76701

60 Kč
Snížené vstupné 30,-

17:00 hod.

www.zamek-kromeriz.cz

fb.com/events/57928654040...