07/12/2022
Přednášky a besedy

Sv. Jan Nepomucký v proměnách staletí

Přednáška jezuity P. Mgr. Miroslava Herolda, Lic.

v rámci cyklu přednášek České křesťanské akademie

přednášku uvádí a následnou diskuzi moderuje Mgr. Štěpán Bekárek

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3
76701

Zdarma

19:00 hod.

www.krestanskaakademie.cz

fb.com/profile.php?id=100...