01/12 - 11/02/2024
Muzea, výstavy, galerie

Umění je stav duše XIII.

Arteterapie v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, vedená Emílií Rudolfovou, má především za cíl ošetřit pacienta. V nabídce terapie jsou individuální pohovory, psaní deníku, plnění úkolů zaměřené na jeho potřeby. Prostředí ateliéru využívá pacient pro nakreslení, namalování trápení, které si v sobě přinesl. Vše, co pacient vytvoří, může dál prohloubit jeho osobnost v sebepoznání. Žádoucí je změna v myšlení a chování a v tom je arteterapie přínosná. Některá výtvarná díla budete mít příležitost uvidět na výstavě Umění je stav duše XIII.          

 

Vernisáž: 30. 11. 2023, 16.30 hodin

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

80 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč Rodinné vstupné: 190 Kč

09:00 hod.

www.muzeum-km.cz