11/10/2022
Přednášky a besedy

Unikátní pohřebiště germánských bojovníků v Roštění

Přednáška Mgr. Tomáše Zemana, Ph.D. z Moravského zemského muzea představí obecně pohřbívání Germánů v době římské a zaměří se na pohřebiště z období markomanských válek v Roštění u Holešova.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

50 Kč

17:00 hod.

www.muzeum-km.cz