02/10 - 06/10/2023
Přednášky a besedy

Virtuální realita

    Po předchozí domluvě: mathova@knihkm.cz, tel. 573 503 173.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

10:00 hod.

www.knihkm.cz