04/11/2021
Přednášky a besedy

XVI. odborná konference O tradiční lidové kultuře na Hané

Etnografická konference. 

OBSAH KONFERENCE A TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví je neustále se vyvíjejícím a živým systémem. Poukazuje na kulturní rozmanitosti, hmotné a duchovní bohatství regionu a je základem naší identity. Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné odborné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradice v největším moravském národopisném regionu. Pravidelné setkání odborníků a  zájemců o hanácký region se zaměří na všechny oblasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury,  tj. na lidový dům, formu zaměstnání a  obživy, lidový oděv, lidové zvyky a obyčeje, folklor, lidový tanec a píseň, folklorismus, nářečí atd.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE

• do 4. 10. 2021 (přednášející)

• do 29. 10. 2021 (posluchači)

• elektronicky na e-mail: hnilicova@muzeum-km.cz

• nebo poštou na adresu: Muzeum Kroměřížska, Mgr. Markéta Hnilicová, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

V případě vydání vládního nařízení z důvodu špatné epidemické situace proběhne konference online.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Markéta Hnilicová

tel. 734 396 187

hnilicova@muzeum-km.cz

Konání konference finančně podpořil Olomoucký kraj.

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
76701

200 Kč
Pro posluchače 200 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku 150 Kč, pro přednášející zdarma.

08:30 hod.

www.muzeum-km.cz

fb.com/events/90306430063...