19/04/2023
Přednášky a besedy

Zavřít, či nezavřít

Beseda připravená Probační a mediační službou střediskem Kroměříž ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska o mediační službě, výkonu trestů na svobodě.

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920
76701

Zdarma

15:00 hod.

www.knihkm.cz

fb.com/KnihovnaKromerizsk...