Památky UNESCO

Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími turistickými cíli v Kroměříži jsou Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Květná zahrada – komplex zapsaný v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kroměřížské památky se tak dostávají na stejnou úroveň i turistickou atraktivnost jako např. Praha, Český Krumlov, Litomyšl nebo Telč. Historie města Kroměříže je úzce spjata s církví. Původně trhová ves vznikla u brodu přes řeku Moravu na křižovatce obchodních cest. Kroměříž (jméno v podobě „Cromesir“ je doloženo z roku 1141) povýšil na město kolem roku 1260 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Právě on dal postavit gotický hrad na místě dnešního renesančního zámku, který se stal letním sídlem olomouckých biskupů. Kroměříž díky přízni a podpoře církve a vzhledem ke své poloze v bohaté a úrodně krajině vzkvétala. Do jejího rozvoje zasáhla třicetiletá válka a opakované obsazení a vyplenění města švédskými vojsky. Za rozsáhlou obnovou města stál další s olomouckých biskupů Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve 2. polovině 17. století město pozvedl z ruin a učinil z něj perlu Moravy. Zámek změnil v honosné sídlo, zámeckou zahradu nechal proměnit na anglický park, opravil městské hradby a vybudoval mincovnu. Za městskými hradbami vytvořil barokní Libosad, dnes známý jako Květná zahrada.