Pamětní desky

Pamětní desky jsou připomínkou důležitých osobností i událostí spjatých s daným místem, ale také – ve většině případů – uměleckým dílem. Stačí při procházce městem zvednout hlavu a nechat se informovat, kdo, kde a co zajímavého prožil či vytvořil. Některé pamětní desky jsou připomínkou narození, jiné úmrtí, velká část jich v Kroměříži připomíná dočasný pobyt účastníků říšského sněmu na přelomu let 1849–1849. Jsou ale i připomínky neradostných událostí... V Kroměříži najdete i kameny zmizelých (mosazné kostky vsazené do městské dlažby) upozorňující na osudy židů, kteří za 2. světové války zemřeli v koncentračních a vyhlazovacích táborech.