KAMENY ZMIZELÝCH VE VRCHLICKÉHO ULICI Č. 8

Další čtyři kameny zmizelých připomínají osudy rodiny Herzovy, která žila ve Vrchlického ulici. Otto Herz byl zavražděn v roce 1940 v Buchenwaldu, jeho sestry Greta, Anna a Olga v roce 1942 v Malém Trostinci. Greta Friedová (rozená Herzová) vedla oblíbený krejčovský salon, Anna se starala o účetnictví a Olga obstarávala domácnost. Otto Herz byl aktivním účastníkem společenského života města, hrál ochotnické divadlo a pomáhal organizovat letní tábory pro nemajetné a nezaměstnané.

Prohlédněte si fotogalerii