Kostely a kaple

Církev a její představitelé měli a mají významný vliv na město a jeho památky. Ať už je to Arcibiskupský zámek, o jehož vznik a přestavbu do současné podoby se církevní činitelé zasloužili a který se stal letním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů, nebo vyloženě církevní stavby, jako třeba kostely a kaple. Nejvýznamnějšími osobnostmi, které měly na vývoj města vliv, byli olomoučtí biskupové Bruno ze Schauenburku a Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve městě díky nim vyrostl nejen zámek, ale také kostely sv. Mořice, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, které společně tvoří známé a uchvacující panorama města. Časem k významným církevním stavbám v centru přibyl i kostel svatých Cyrila a Metoděje na sídlišti Slovan.