Kostely a kaple

Církev a její představitelé měli a mají významný vliv na město a jeho památky. Ať už je to Arcibiskupský zámek, o jehož vznik a přestavbu do současné podoby se církevní činitelé zasloužili a který se stal letním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů, nebo vyloženě církevní stavby, jako třeba kostely a kaple. Nejvýznamnějšími osobnostmi, které měly na vývoj města vliv, byli olomoučtí biskupové Bruno ze Schauenburku a Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve městě díky nim vyrostl nejen zámek, ale také kostely sv. Mořice, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, které společně tvoří známé a uchvacující panorama města. Časem k významným církevním stavbám v centru přibyl i kostel svatých Cyrila a Metoděje na sídlišti Slovan. Kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele i kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou díky projektu Otevřené brány veřejnosti přístupné zdarma, nabízí možnost navštívit a seznámit se s historií, zajímavostmi památek a otevřené jsou v měsících květen až září vždy o sobotách, nedělích a svátcích, v letních měsících, tedy od června do září, jsou k dispozici vždy od úterý do neděle a také o státních svátcích.