Kostel svatého Mořice

O zahájení výstavby kostela sv. Mořice se zasloužil ve 2. polovině 13. století biskup Bruno ze Schauenburku. Ve zdivu nejstarších částí kostela však byly objeveny ještě starší stavební kvádry. Raně gotický kostel má pravoúhlý půdorys sevřený dvojicí věží. Jeho dostavba probíhala až do konce 16. století, v jejím průběhu byl kostel dvakrát vypleněn husity, později došlo k přestavbám v souvislosti s poškozením stavby v době třicetileté války. Pod hlavním oltářem kostela byl pochován v roce 1281 jeho zakladatel biskup Bruno. K severní boční lodi kostela sv. Mořice přiléhá kaple Panny Marie Bolestné.

Stojanovo nám. 1139/2,
767 01 Kroměříž,
Česko

+420 573 338 952

www.svmoric.net

Prohlédněte si fotogalerii