Trasa 1: Arcibiskupský zámek a zahrady

Délka: 1,5 km
Časová náročnost: 30 min (bez prohlídky jednotlivých míst)

Kroměříž je město s bohatou historií a významnými památkami. Historické centrum s malebnými zákoutími a kouzelnými uličkami mu dodává neopakovatelnou atmosféru a láká k procházkám a objevování místní i návštěvníky, domácí i turisty. Plně si zaslouží název Hanácké Athény, který souvisí s kulturním významem města i s velkým množstvím škol – základních i středních – které tu vždy měly a stále mají své sídlo.

Nejvýznamnějšími a nejnavštěvovanějšími turistickými cíli jsou Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Květná zahrada – komplex zapsaný v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Procházková trasa Arcibiskupský zámek a zahrady je z velké části totožná s oficiální trasou UNESCO, která byla ve městě vytvořena v roce 2014. Ta je značena mosaznými šipkami ve tvaru městského loga vloženými přímo do městské dlažby, které ukazují směrem ke Květné zahradě. Vede po nejvýznamnějších památkách historického města, které bylo od svého založení baštou církevní moci.

Informace o této trase najdete po načtení QR kódu.

 

HLAVNÍ BOD TRASY:

A – Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla původně užitkovou zahradou, kde se pěstovalo ovoce, zelenina a květiny pro potřeby zámku. V 17. století byla přeměněna na barokní zahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámku, s nímž je propojena prostorem saly terreny. Devatenácté století pak proměnilo zahradu na krajinářský park o rozloze 64 hektarů. Bohatým využitím vodní složky s potůčky a rybníky, botanickou skladbou luk i porostů s romantickými stavbami (Pompejská kolonáda, Paví dvůr, Rybářský pavilon, Colloredova kolonáda), sochařskou výzdobou (busta arcibiskupa Rudolfa Jana, busta arcibiskupa Sommerau-Beckha) a zookoutkem se řadí k předním evropským krajinářským parkům. Zahrada je vyhledávaným místem klidu, odpočinku i poznání.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

1 – Mlýnská brána

Mlýnská brána byla součástí hradebního opevnění města. Nynější podobu získala brána ve 2. pol. 19. stol. částečně podle návrhu architekta Antona Archeho. Jde o poslední dochovanou městskou bránu. Druhé dvě, Vodní a Kovářská, byly zbořeny v letech 1855–57. Mlýnskou branou vedla cesta k vrchnostenským stavbám za městskými hradbami, především k mincovně, mlýnu a pivovaru.

HLAVNÍ BOD TRASY:

B – Arcibiskupský zámek

Arcibiskupský zámek je spolu se zahradami nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou města. Vznik a vývoj zámku je spjat s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím, vznikl jako letní sídlo biskupů a arcibiskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního zařízení. K nejvýznamnějším prostorům zámku patří Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon či zámecká knihovna a především obrazárna, kde je možné zhlédnout díla významných evropských malířů 15.–18. století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Unikátním prostorem zámku je Sněmovní sál, kde se roku 1848 konal ústavodárný říšský sněm rakouských národů a kde probíhají nejvýznamnější akce, koncerty a programy. Za návštěvu stojí rovněž zámecká věž s nádherným výhledem na celé město a okolí. Kroměřížský zámek (i zahrady a město) je místem často využívaným filmaři a natáčela se tu řada českých (československých) i zahraničních filmů a seriálů (Amadeus, Peklo s princeznou, Marie Terezie, Já, Mattoni aj.)

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

2 – Arcibiskupské gymnázium

Arcibiskupské gymnázium (Sněmovní náměstí) bylo původně chlapeckým seminářem, který vystavěl v letech 1856–1860 Josef Erwin von Lippert. Kaple, která je součástí areálu, pochází z roku 1859. V letech 1910–1914 byl seminář rozšiřován. V budově dodnes probíhá výuka.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

3 – Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice (Stojanovo náměstí) stojí na místě původního gotického kostela ze 13. století zničeného husitskými válkami. Ten založil biskup Bruno ze Schauenburku (1245–1281) patrně krátce po roce 1262, kdy tu byla ustanovena kolegiátní kapitula. Kostel byl několikrát zničen, několikrát opraven a přestavěn.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

4 – Konzervatoř P. J. Vejvanovského

Konzervatoř P. J. Vejvanovského (ulice Pilařova) sídlí v prostorách někdejší piaristické koleje postavené v letech 1688–1694) na místě špitálu pro chudé za kostelem sv. Jana Křtitele.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

5 – Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele vznikl v letech 1737–1768 jako součást koleje piaristického řádu. Chrám byl vysvěcen v roce 1768. Centrální část s oválnou lodí je zaklenuta ve výšce 35 metrů. Bohatá fresková výzdoba od J. J. Etgense ikonograficky oslavuje patrona chrámu sv. Jana Křtitele.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

6 – Justiční akademie

Justiční akademie (Masarykovo náměstí) je honosná budova postavená ve 2. polovině 19. století jako německá zemská vyšší reálka. Stavba je ceněna nejen pro svou architekturu, ale i výzdobu interiéru. Před justiční školou stojí památník T. G. Masaryka.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

7 – Gymnázium

Gymnázium – původně České státní reálné gymnázium (Masarykovo nám.) vyrostlo na konci 19. století na místě vojenského špitálu ze století sedmnáctého.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

8 – Vrchnostenská sýpka

Vrchnostenská sýpka (ulice Gen. Svobody) byla postavena roku 1724 za biskupa kardinála Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu, k jehož osobě se váže erb a nápisová deska s chronogramem. Sýpka je členěna typickými vpadlými pilastry a řadou okenních os.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

9 – Dům č. 1234/35

Dům č. 1234/35 v ulici Gen. Svobody, v němž žil se svou rodinou (1934–1939) Ludvík Svoboda, bývalý československý prezident (1968–1975), ministr národní obrany (1945–1950), legionář a armádní generál.

HLAVNÍ BOD TRASY:

C – Květná zahrada

Květná zahrada zvaná také Libosad představuje vrcholné dílo evropského zahradního umění 17. století. Zahradu za městskými hradbami nechal v letech 1665–1675 vybudovat biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna. Stylový krajinářský park o rozloze 16 hektarů postavili italští architekti za hradbami města pro potěchu všech. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 metrů dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky s tropickou a subtropickou flórou, Rotundou s Foucaultovým kyvadlem, květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků. Za pozornost stojí také Lví kašna a kašna Tritonů.