Sloup Nejsvětější Trojice

Sousoší nechali postavit z pískovce kroměřížští měšťané z vděčnosti po překonané epidemii moru v roce 1715. Jedná se o významnou 12 metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724–1726. Nejoceňovanější částí je sousoší Nejsvětější Trojice na vrcholu sloupu. Sochy ve spodní části představují svatého Wolfganga (na čestném místě v čele sloupu výše než ostatní), dále pak svatého Šebestiána, svatého František Xaverského, svatého Karla Boromejského, svatého Eligia, svaté Rozálie a svaté Anny. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek barokního sochařství ve městě zapsanou na seznam českých kulturních památek.

Riegrovo nám. 3228/22,
767 01 Kroměříž,
Česko