Kroměříž přispěje dvěma miliony korun na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady

16.6.2023

Kroměřížská radnice uvolní částku dva miliony korun na obnovu a zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady. Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži podpořilo ve čtvrtek 16 z 23 přítomných zastupitelů.

Podzámecká zahrada je volně přístupná. Spolu s Arcibiskupským zámkem patří Arcibiskupství olomouckému. Obě památky jsou zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, stejně jako Květná zahrada, kterou stát církvi při církevních restitucích nevydal.

Zastupitelé uvolnili peníze na arboristický průzkum, případně i na tahové zkoušky a mykologický průzkum dřevin, či na odstranění provozně nebezpečných stromů. Podpořili také revitalizaci parkové cestní sítě a obnovu mobiliáře zahrady, laviček a nádob na přenosné rostliny, a také obnovu rostlin na ornamentální záhony, ručního zahradnického nářadí a zařízení zoo koutku.

Loni radnice na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady uvolnila 1,5 milionu korun a v roce 2021 přispěla částkou 1,15 milionu korun. Dotace byly také určené zejména na obnovu a zajištění bezpečného provozu Podzámecké zahrady.

Kroměřížské zastupitelstvo v roce 2020 schválilo memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem. Účastníci memoranda by měli mimo jiné společně propagovat realizované projekty v cestovním ruchu, aktivně vyhledávat externí zdroje na investiční záměry, obnovu památek a jejich trvale udržitelného zpřístupnění.

Město a Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži společně zahájily letošní turistickou sezonu. Památky UNESCO se například objevují na turistických trasách nazvaných Kroměříží po svých, které připravilo město. Správa zámku a město také společně oslavují letošní významná výročí, především 760 let trvání města Kroměříže a 25 let od zápisu zámku a obou zahrad na seznam UNESCO.

Prohlédněte si fotogalerii