Kroměříž slaví, slavte s námi!


16.3.2023

Rok 2023 je pro Kroměříž rokem plným významných výročí. Ta se týkají samotného města, Arcibiskupského zámku a zahrad i některých osobností spjatých s Kroměříží, ať rodáků či lidí, kteří ve městě žili nebo tvořili či významných dějinných událostí.

Město Kroměříž si připomíná 760 svého trvání. Vzniklo z původní trhové vsi založené u brodu přes řeku Moravu na křižovatce obchodních cest, která se postupně přesunula do místa dnešního centra města.

Dalším významným výročím je 25 let od zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. K tomu došlo 11. prosince 1998 v japonském Kjótu.

Z výročí týkajících se osobností a spolků města si město připomíná 330. výročí úmrtí hudebního skladatele P. J. Vejvanovského, 150. výročí narození malíře Maxe Švabinského, 140. výročí narození dirigenta Václava Talicha. 160. výročí vzniku pěveckého sdružení Moravan, 120 let od založení Pěveckého sdružení moravských učitelů a další jubilea.

Město si v roce připomíná také událost, která ovlivnila dějiny a zároveň do Kroměříže přivedla na přechodnou dobu nejvýznamnější osobnosti politického, kulturního a společenského života 19. století – zasedání ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. Ten se v Koměříži konal od 22. listopadu 1848 do 7. března 1849. Od jeho konání tedy uplyne 175 let.

Kroměříž je dlouhodobě spjata s hudbou. Podíl na tom má existence hudebního archivu coby jedné z nejvýznamnějších sbírek kroměřížského zámku a také mnoho desetiletí trvající historie festivalů vážné hudby. Koncerty a hudební cykly tak jsou hlavními body programu oslav. Významná jubilea připomínají tak výstavy, cykly přednášek a besed, konference i folklorní setkání. Česká národní banka vydává v roce výročí zlatou minci s motivem Městské památkoví rezervace Kroměříž.

Prohlédněte si fotogalerii