Kroměřížská jubilea připomíná výstava ve foyer radnice

1.6.2023

Kroměříž v letošním roce slaví 760 let svého trvání. Významné výročí připomínají koncerty, přednášky, besedy, pamatují na ně i pořadatelé zábavných či sportovních akcí, jako je třeba Vybarvený běh, a upozorňují na ně v jejich průběhu.

Výstava Kroměříž jubilující přibližuje historii města v netradiční a originální podobě, a to na pozadí významných návštěv, které do Kroměříže zavítaly v uplynulých staletích. Návštěvníky zavádí ale i do mnohem vzdálenější minulosti, připomíná osídlení katastru města od pradávných dob a ukazuje archeologické nálezy a předměty, které pomáhají vytvářet obraz života našich předků. Výstava v chronologické řadě připomíná jednotlivá století a dává možnost poznat, jak se město rozvíjelo, jaké významné události se tu odehrály a jak ovlivnily život samotného města i jeho obyvatel.

Prohlédněte si fotogalerii