Zemědělci ze Zlínského kraje slavili v Kroměříži dožínky

19.8.2023

Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži letošní úrodu dožínkovou slavností. Návštěvníkům představili své dovednosti i pestré kroje ze všech oblastí kraje. Akci zahajoval dožínkový průvod, který tvořilo asi 400 krojovaných.

Žně ve Zlínském kraji postupují kvůli nepříznivému počasí pomaleji než loni. K pondělku 14. srpna tak byly sklizeny jen asi dvě třetiny obilovin. Výnosy jsou ale oproti minulému roku lepší. U hlavní plodiny, pšenice ozimé, zatím podle údajů ministerstva zemědělství činí výnos 7,35 tuny na hektar, u ječmene jarního 6,29 a u řepky, která je sklizena téměř kompletně, 3,73 tuny na hektar.

Představitelé organizací působících v zemědělství upozornili na význam výroby vlastních potravin.  Podle Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR, je ohrožena tuzemská potravinová soběstačnost.

Program dožínek zahrnoval jarmark, folklorní vystoupení, výstavu zemědělské techniky, koncerty i děkovnou mši svatou za úrodu. Novinkou byl koutek Lidové řemeslo žije vyhrazený lidovým tvůrcům oceněným v minulosti tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidových řemesel nebo těm, kteří obdrželi uherskohradišťskou Cenu Vladimíra Boučka. Dožínky pořádá Okresní agrární komora Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži.

Dožínky jsou jednou z nejstarších domácích i světových lidových tradic. Jejich smyslem byly oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období, a poděkování za štědré dary poskytnuté přírodou. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit. Dožínky se v Kroměříži konaly do roku 1974, tradice byla obnovena až v roce 2007. V Kroměříži se pořádají proto, že na Kroměřížsku zemědělci pravidelně dosahují nejvyšších výnosů ve Zlínském kraji.

Prohlédněte si fotogalerii